En undersökning av torkningsförloppet och värme-ekonomin på en Fourdrinier-maskin utrustad med Madeleine-valsar

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1962
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
iv + 55 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Pellinen, Heikki
Thesis advisor
Myreen, Bertel
Keywords
Citation