Skall projekteras och konstrueras en havskryssare av trä på stålspant med c:a 11 meters vattenlinje. Baten som skall inneha högsta klass i europeisk klassifikationssällskap förses med blyköl. Mätningstalet enligt den så kallade internationella regeln får ej överstiga 10

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1929
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
45
Series
Description
Supervisor
Helle, E. J.
Keywords
Citation