On määrättävä vaneritehtailla suoritettavilla tutkimuksilla sahaus- ja liitostöitten aiheuttamat raaka-ainehäviöt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1938
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Levón, Martti
Keywords
Other note
Citation