Louheenirrotuskustannukset pienten ja keskisuurten kalliotunneleiden rakentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1972
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Hartikainen, Olli-Pekka
Keywords
Other note
Citation