Vuorovaikutuksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Opinnäytteeni Vuorovaikutuksesta – On Correspondence käsittelee piirustuksen ja valokuvan yhdistymistä. Opinnäyte koostuu essee- ja kuvavihkosta. Kuvavihko sisältää kuvia viidestä valoku- vasarjasta, jotka olen tehnyt vuosien 2010-2013 aikana. Näistä sarjoista kirjoittamani viisi esseetä löytyvät esseevihkosta. Esseille olen antanut samat nimet kuin kuvasarjoille: Weight of Experien- ce, Blueprints, Directional Relations, Inherent Absence of Light ja Vertical Moon. Alunperin päädyin yhdistämään piirustusta ja valokuvaa, koska tunsin, että pelkkä piirustus ei ollut tarpeeksi voimakas eikä pelkkä valokuva puolestaan kyennyt kantamaan samanlaista käden jälkeä kuin piirustus. Kaikki viisi valokuvasarjaani ovat erilaisia lähestymisiä tähän ongelmaan. Weight of Experience käsittelee sekä sitä mitä piirustus minulle on että piirustuksen muuttumis- ta massaksi ja kappaleeksi valokuvan ja salamavalon avulla. Käytin fysiikan kappaleelle antamia määritelmiä selvittääkseni tekoprosessia. Suuri innoittajani on ollut Richard Serra. Blueprints-sarjan kuvat ovat kuvia piirtämisen vapauteen pyrkimisestä. Piirustusvälineenäni oli hetken työväline: hiili. Saman aiheen toistot ja pyyhkiytymiset vievät kohti pelkkää piirtämistä. Directional Relations asettaa rinnakkain valokuvan ja piirustuksen. Se on tutkimus suuntien ja linjojen muutoksista ja syväterävyydestä; kahdesta tavasta nähdä. Inherent Absence of Light on kuvaus valon voimasta paperin yli. Negatiiviksi käännetyssä valo- kuvassa valo on mustaa. Siitä tulee mustetta, joka käyttäytyy paperilla kuten haluaa. Esseessä täs- sä kohdassa on myös eräänlainen kuvaus työskentelystäni ja inspiraatiosta. Vertical Moonin lähtökohtana oli fysiikan oppikirjasta poimimani lainaus ”BCS theory suggests that electrons team up in Cooper pairs in order to hepl each other overcome molecular obsta- cles”. Halusin tutkia kappaleiden – ihmisten - liikettä ja kohtaamisia. Tämä sarja oli myös paluu painovoimaan ja vuorovaikutukseen, jotka kiinnostivat minua jo Weight of Experiencen yhteydes- sä.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Luoma, Niko
Nurminen, Marja
Keywords
valokuva, piirustus, massa, painovoima
Other note
Parts
  • 27 valokuvateosta
Citation