Development of the quality management in a construction site

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTiainen, Tomi
dc.contributor.advisorJunnonen, Juha-Matti
dc.contributor.authorHaatainen, Juuso
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorSaari, Arto
dc.date.accessioned2020-12-28T15:25:16Z
dc.date.available2020-12-28T15:25:16Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractThe problems of construction quality in Finland have recently been raised more visible in the public debate. Partially because of that the parties associated with the construction industry are beginning to think more about how the Finnish construction quality is improved and how to lower its variability. Rising standards of the end users have brought additional pressure for improved delivery quality of buildings. The so-called authority level is not always good enough to meet requirements or expectations of the building end user. By developing the quality, it is possible to improve financial results of the parties involved in the construction project, improve image of the company, and the whole building trade. It is also possible to increase satisfaction of the building users. With these developments efforts will a building company become more competitive, more productive, and more desired partner. The quality of the construction site is managed by planning, monitoring and controlling the quality. A high-quality building is based on good plans related to characteristics of the building site as well as the needs of the users. In good production plans quality is designed in advance into structural solutions, implementation methods, materials, contracts and schedules. To deliver a building according to the plans, operation quality of different actors need to be at suitable level. Activities must be supervised that different activities of parties are put together by a high quality and that the realized quality of the building can be reliably proved for a subscriber. In order to achieve a good team spirit between the parties and requirements of the customer driven quality is fulfilled, it is necessary to take into account both internal and external customers needs', Quality control is needed to correct quality errors and prevent recurrence. This study demonstrates the developed ideas, which help the construction sites of the case company to operate with high quality more smoothly and more securely and also reduce the recurrence of the same errors.en
dc.description.abstractRakentamisen laatuongelmat Suomessa ovat viimeaikoina tulleet esiin julkisessa keskustelussa entistä näkyvämmin ja osittain sen myötä rakennusalaan liittyvät tahot ovat alkaneet miettiä enemmän sitä, kuinka suomalaisen rakentamisen laatu saadaan entistä paremmaksi ja vaihtelevuudeltaan pienemmäksi. Rakennusten 10ppukaytUijien vaatimustason nouseminen on tuonut lisäpaineita entistä paremmalle rakennusten luovutuslaadulle. Niin sanottu viranomaistaso ei enää aina riitä täyttämään rakennusten käyttäjien vaatimuksia tai odotuksia. Laatua kehittämällä voidaan parantaa rakennusprojektiin osallistuvien osapuolten tulosta, parantaa yrityksen ja koko rakennusalan laatuimagoa sekä lisätä rakennuksen käyttäjien tyytyväisyyttä. Näiden kehityksen tuomien parannuksien myötä rakennusyritys muuttuu kilpailukykyisemmäksi, tuottavammaksi sekä entistä toivotummaksi yhteistyökumppaniksi. Rakennustyömaan laatua hallitaan laadun suunnittelulla, valvonnalla ja ohjauksella. Laadukkaan rakennuksen perustan luovat rakennuspaikan ominaisuuksiin sekä rakennuksen käyttäjien tarpeisiin pohjautuvat hyvät suunnitelmat. Hyvissä suunnitelmissa laatu on suunniteltu ennalta rakenneratkaisuihin, toteutustapoihin, materiaaleihin sekä sopimuksiin ja aikatauluihin. Suunnitelmien mukaisen rakennuksen aikaansaamiseksi on eri toimijoiden toiminnan laadun oltava hyvällä tasolla. Toimintaa on valvottava, jotta eri osapuolten toiminnan yhteensovittaminen tapahtuu laadukkaasti ja että tilaajalle voidaan luotettavasti osoittaa rakennuksen toteutunut laatu. Laadukkaassa toiminnassa on huomioitava niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden tarpeet, jolloin projektin eri osapuolten välille voidaan luoda hyvä yhteispelin henki ja asiakaslähtöisen laadun tarpeet saadaan täytettyä. Löydettyjen laatuvirheiden korjaamiseksi sekä toistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan laadun ohjausta. Tässä tutkimuksessa on esitetty kehitysideoita, joiden avulla voidaan kohdeyrityksen rakennustyömailla syntyvä laatu toteuttaa entistä sujuvammin ja varmemmin sekä vähentää samojen virheiden toistumista.fi
dc.format.extent62 + [3]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101139
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859970
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordconstructionen
dc.subject.keywordrakentaminenfi
dc.subject.keywordqualityen
dc.subject.keywordlaatufi
dc.subject.keywordquality managementen
dc.subject.keywordlaadunhallintafi
dc.titleDevelopment of the quality management in a construction siteen
dc.titleRakennustyömaan laadunhallinnan kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01504
local.aalto.idinssi48541
local.aalto.openaccessno
Files