User-centred Prototyping in Software Specification: A Case Study of Pathology LIMS Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
95
Series
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Pokkinen, Marjut
Keywords
user-centred design, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, pluralistic usability walkthrough, ryhmäläpikäynti, prototype, prototyyppi, software specification, ohjelmiston määrittely, laboratory information management system, laboratorion tiedonhallintajärjestelmä
Other note
Citation