Transferring meditative tasks to virtual reality through bioadaptation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Ruonala
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Game Design and Production
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
This thesis examines the design process and elements for virtual environments in support of bioadaptive meditation. The systems presented adapt to the user’s real-time bio- and neurosignals. These adaptations convey information about the physiological states during the meditation exercise. Two immersive virtual environments were constructed to support and guide the meditation practices. The study gathers insights on bioadaption, virtual reality, how they relate to meditation and explains the development processes of the virtual environments. These are combined to pinpoint best practices, shortcomings and design principles for related virtual environments.

Tämä työ tarkastelee bioadaptiivista meditaatiota tukevan virtuaaliympäristön suunnittelua. Esitellyt järjestelmät adaptoituvat käyttäjän reaaliaikaisiin bio- ja neurosignaaleihin. Nämä adaptaatiot välittävät tietoa fyysistä tiloista meditaatioharjoituksen aikana. Kaksi immersiivistä virtuaaliympäristöä kehitettiin tukemana ja ohjamaan meditaatioharjoitteita. Työ kokoaa näkemyksiä bioadaptaatiosta, virtuaalitodellisuudesta, näiden yhteydestä meditaation, sekä selostaa luotujen virtuaaliympäristöjen kehitysprosessit. Nämä yhdistetään pyrkien havainnoimaan parhaita käytäntöjä, puutteita ja suunnitteluperiaatteita vastaaville virtuaaliympäristöille.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Reunanen, Markku
Jacucci, Giulio
Keywords
virtual reality, meditation, bioadaptation, neuroadaptation, virtual environment, human-computer interaction, game design
Other note
Citation