Cybergoottius ilmiönä ja osana goottikulttuuria

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tutkielmani käsittelee cybergoottiutta ilmiönä, ja goottikulttuurin osana. Tutkimusmenetelmäni olivat etnografia ja haastattelumenetelmä. Aineistoni koostui kahdesta haastattelusta, tutkimuspäiväkirjastani ja lähdekirjallisuudesta, joiden avulla tutkielma pyrki monipuoliseen ymmärrykseen cybergoottikulttuurista. Pyrin selvittämään mitä cybergoottius kokonaisuudessaan on, mihin kaikkeen se liittyy, onko cybergooteilla jokin sanoma, mikä cybergoottiuteen johtaa, ja jos cybergoottiudesta irtaudutaan, niin miksi? Haastatteluaineiston teemoittelun kautta aiheeni jaottui seuraaviin osioihin: sosiaalisuus, musiikki, ulkonäkö, suvaitsevaisuus, ympäristön reaktio ja irtaantuminen. Aiheet esiintyvät tutkielmassani erillisinä lukuina. Avasin cybergoottiutta ilmiönä siinä määrin missä sitä on aiemmin määritelty, pohjustaen sitä ensin omilla ennakkokäsityksilläni. Lisäksi pohdin cybergoottien osallisuutta goottikulttuurissa.
Description
Supervisor
Mira, Kallio-Tavin
Keywords
cybergoottius, goottius, alakulttuuri, nuorisokulttuuri, etnografia, haastattelu, tutkimuspäiväkirja
Citation