Energy management as a service

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAalto, Martin
dc.contributor.authorLehtoranta, Iiro
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKosonen, Risto
dc.date.accessioned2021-10-24T17:09:50Z
dc.date.available2021-10-24T17:09:50Z
dc.date.issued2021-10-18
dc.description.abstractThis thesis studies the current state of the energy management in Finnish building sector and its current operation models. There has been little to no research done directly concerning energy management operation models. Therefore, it is insightful to study which kind of operation models are been used in Finland and how they could be improved. The literature review of the study supports the hypothesis that energy management of buildings is and will even more be a key matter of property management sector. The review highlights the special requirements of energy management and special knowledge and know-how to take care of the operations. In addition, the literature review introduces Anything as a Service (XaaS) operation model, which is more commonly related to cloud computing and remote access services. The actual research method used in this study was an online survey conducted 2021 with major Finnish real estate owners and their representatives. The survey results demonstrate how important issue buildings energy effiency issues are for real estate owners. In addition, the results offer a valuable insight of current situation on the Finnish property management sector and creates foundations for improvement. As an outcome this study indicates that the current energy management operations of buildings have become highly challenging and real estate owners consider cooperation with external service providers to be the most useful functional way to handle the operations. In addition, in cooperation this study presents a new XaaS based operation model to the energy management sector.en
dc.description.abstractTätä maisterityö tutkii energiajohtamisen tämänhetkistä roolia sekä toimintatapoja suomalaisen kiinteistösektorin piirissä. Energiajohtamisen toimintamalleja on tutkittu vähän, jos ollenkaan, jonka vuoksi tämän tutkimuksen esittämät näkemyksiä suomalaisen kiinteistösektorin nykytilasta sekä toimintamalleista voidaan pitää hyödyllisenä näkemyksenä. Maisterityön kirjallisuustutkimus osio tukee osaltaan oletusta siitä, että energiajohtaminen on ja tulee olemaan avainasemassa kiinteistöjohtamisen parissa. Aiemmin tutkittu tieto nostaa esille energiatehokkuustoimintojen vaatiman erikoisosaamisen ja tietotaidon merkityksen. Tämän lisäksi kirjallisuustutkimus esittelee yleisemmin pilvipalveluihin sekä etäkäyttöpalveluihin liitetyn Anything as a Service (XaaS) palvelumallin. Varsinaisena tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa käytettiin tätä maisterityötä varten 2021 teetettyä verkkokyselyä, jonka vastaajina toimivat merkittävät suomalaiset kiinteistöomistajat ja heidän edustajansa. Tämän verkkokyselyn tulokset osoittavat energiatehokkuuden olevan tärkeässä asia kiinteistöomistajille ja tuloksien tarjoamaa näkemystä hyödynnetään ulkopuolisten palvelumallien kehittämiseen. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vallitsevat energiatehokkuuteen liittyvät energiajohtamisen toiminnot ovat haastavia ja kiinteistönomistajat suosivat ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa toteutettuja yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi tämä tutkimus esittelee uuden XaaS-perusteisen lähestymistavan energiajohtamisen toimintoihin.fi
dc.format.extent32+15
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/110585
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202110249763
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE)fi
dc.programme.majorSustainable Energy in Buildings and Built Environmentfi
dc.programme.mcodeENG3068fi
dc.subject.keywordenergy managementen
dc.subject.keywordenery efficiencyen
dc.subject.keywordoperation modelsen
dc.subject.keywordproperty managementen
dc.titleEnergy management as a serviceen
dc.titleEnergiajohtaminen palvelunafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files