Optimaalisten asejärjestelmäportfolioiden tunnistaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2010
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
AS300
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelma (AUT)
Language
fi
Pages
21 s.
Series
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Kangaspunta, Jussi
Keywords
taistelumallinnus, portfolioanalyysi, moniulotteinen data, visualisointi
Other note
Citation