Materiaalilähtöinen pukusuunnittelu - ajattelua käsin tehden

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuva- ja lavastustaide
Language
fi
Pages
40
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tarkastelen materiaalilähtöistä pukusuunnittelua. Lähestyn sitä omakohtaisesti käymällä läpi omaa suunnitteluprosessiani materiaalien kautta. Pohdin millaisiin tuotantoihin sekä tekemisen tapoihin materiaalilähtöisyys mielestäni sopii ja miten materiaalilähtöistä pukusuunnittelua voisi ottaa enemmän osaksi produktioiden tuotantoprosesseja. Käyn lyhyesti läpi mitä mahdollisuuksia materiaalilähtöinen pukusuunnittelu antaa elokuvalle ja esittävälle taiteelle. Olen rajannut puvun materiaalien tarkastelun fyysisiin, käsin kosketeltaviin materiaaleihin. Lisäksi määrittelen, mitä tarkoitan puvulla ja puvun materiaalisuudella tässä opinnäyteyössä. Pohdin, miksi itselleni suunnittelu materiaalien kautta tuntuu luontaiselta. Peilaan kiinnostustani puvun materiaaleihin ja puvun materiaalisuuteen suhteessa omaan taustaani tekijänä vaatetusalan artesaanina ja kaavoittajakisällinä - millä tavalla tekijätaustaisuus näyttäytyy omassa suunnitteluprosessissani. Käyn läpi kolme käsityön määrettä, käsityö, käsityö-muotoilu ja taidekäsityö suhteessa pukusuunnitteluun. Pohdin, millä tavalla ajattelen pukusuunnittelun olevan käsityötä ja miten käsityö on sidoksissa omassa materiaalilähtöisessä suunnittelussani. Haen vastausta mieltäni askarruttaneeseen kysymykseen, olenko pukusuunnittelijana vielä käsityöläinen? Esimerkkejä omasta materiaalilähtöisestä pukusuunnittelustani annan kahden teoksen, lyhytelokuvan Frame of Mind (2019) ja nykyoopperan Flash Flash – The Two Deaths of Andy Warhol (2019) kautta. Olen rajannut teoksista esimerkit hahmoihin, joiden pukuihin tuotin materiaaleja itse eri käsityömenetelmin ja joissa lopullisen puvun muotoutumiseen, ja materiaalivalintoihin on vaikuttanut vahvasti myös esiintyjän kehon liike.
Description
Supervisor
Väisänen, Merja
Thesis advisor
Väisänen, Merja
Keywords
materiaalilähtöinen pukusuunnittelu, materiaali, materiaalisuus, käsityö, käsityömuotoilu, taidekäsityö, pukusuunnittelu
Other note
Citation