MHP based interactive learning environment in digital TV

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Teollisuuden tietotekniikka
Mcode
T-126
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
Työ pohjautuu kehitys- ja tutkimustyöhön, jota on tehty Motive-projektissa (Modernit tietoverkot etäopetuksessa) Teknillisen korkeakoulun Teollisuuden tietotekniikan laboratorion Lahden toimipisteessä. Kehitystyön tavoitteena on ollut luoda konsepti, joka mahdollistaa koko oppimisprosessin toteuttamisen MHP (Multimedia Home Platform) -pohjaisessa ympäristössä. MHP-pohjaisten oppimispalveluiden ja ympäristön hyödyntäminen oppimisessa on uusi aihealue tieto- ja viestintätekniikassa. Kehitetty konsepti sisältää osa-alueita MHP-pohjaisen oppimateriaalin tuottamisesta aina opintojen toteuttamiseen Motive-oppimisympäristössä. Koko oppimisprosessin toteuttaminen digi-tv:ssä on pyritty mahdollistamaan oppimateriaaleilla, sekä henkilökohtaisilla että ryhmässä tehtävillä oppimistehtävillä, ohjauksella, keskusteluympäristöllä sekä uuden tiedon luomisella ja jakamisella. Työn tavoitteena on vastata seuraavin kysymyksiin:. - Onko koko oppimisprosessi mahdollista toteuttaa digi-tv:ssä? - Toimiiko Motive-konsepti käytännössä? - Voidaanko paluukanavaa hyödyntää tehtäväpalautuksissa? - Mitkä ovat Motive-oppimisympäristön rajoitukset? Tulokset pohjautuvat 12.1.2004 käynnistyneeseen Local Demands for Global Enterprising-opintojakson pilotointiin Päijät-Vision digi-tv-kaapeliverkossa Lahdessa. Motive oppimisympäristö koostui Motive-selaimesta, monikanavaisesta keskusteluympäristöstä ja digitaalisen oppimateriaalin sisältötietokannasta.
Description
Supervisor
Tuominen, Juha
Keywords
MHP, digi-TV, Multimedia Home Platform, digitaalinen televisio, motive, MHP, e-learning, Multimedia Home Platform, learning, oppiminen, interaction, vuorovaikutus, learning process, oppimisprosessi, digital TV, e-oppiminen, t-learning, t-oppiminen
Other note
Citation