Conceptualization of The Installation Business Model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
72 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän tutkimustyön lähtökohtana on Rautaruukki Oyj:n uusi liiketoimintastrategia, jonka tavoite on luoda taloudellista kasvua kytkemällä tuotemyynnin ympärille asiakkaan arvostamia palveluja. Rakentamisessa palvelut voidaan ymmärtää asennustoimintana. Tutkimuksen päämääränä on luoda asennusliiketoimintaa tukeva konsepti, jonka avulla sitä laajennetaan muille markkina-alueille. Konseptin tarkoituksena on myös säilyttää määrätty yhdenmukaisuus suuryrityksen eri toimintaympäristöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan komponenttitoimittajan roolin vaihtumista asennusliiketoimintaa harjoittavaksi yritykseksi. Teoriaosassa esitetään eri strategiavaihtoehtoja asennusliiketoiminnalle sekä toimivan liiketoimintakonseptin edellytykset. Asennusliiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia tutkitaan Suomessa tehtävän vesikattojensaneerausmyynnin osalta. Tutkittavia aiheita ovat mm. hinnoittelu, myynnin- ja resurssienohjaus, toiminnan mittaaminen sekä verkostoyhteistyö.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Rönkä, Heikki
Keywords
conceptualization, konseptointi, business model, liiketoimintamalli, installation, asennustoiminta, roof installation, kattoasennus
Citation