Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on tutkia millainen johdon ohjausjärjestelmä on käytössä Nokia Siemens Networksillä. Tutkielmassa kuvataan ja selitetään millainen johdon ohjausjärjestelmä case-yrityksessä on ja kuinka se toimii käytössä sekä millaisia ongelmakohtia järjestelmässä on. Tutkielma liitty professori Teemu Malmin ja Mikko Sandelinin tutkimukseen johdon ohjausjärjestelmistä. Lähdeaineisto Tutkielman teoriaosa perustuu johdon ohjausjärjestelmiä käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Empiirinen osa on toteutettu case-tutkimuksena Nokia Siemens Networksissa, joka on kansainvälinen tietoliikenneratkaisuja tarjoava yritys. Aineiston muodostivat teemahaastattelut, joita oli yhteensä 7 kpl ja keskimääräinen kesto 71 minuuttia. Lisäksi käytössä oli yrityksen sisäistä materiaalia. Aineiston käsittely Johdon ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen tarvittava tieto selvennettiin lähdekirjallisuuteen perehtymällä. Haastattelut purettiin heti haastatteluiden jälkeen ja niistä muodostettiin aihekohtaisia kokonaisuuksia. Tulokset NSN:n käyttämä johdon ohjausjärjestelmä on muodollinen strategian ja toiminnan varmistamiseen tähtäävä globaali ohjausjärjestelmä. Se sisältää useita prosesseja, joista tärkeimpinä voidaan nähdä strategia, pitkän aikavälin suunnittelu, lyhyen aikavälin suunnittelu, tavoiteasetanta sekä tietovirrat. Tarkka yksittäisen yrityksen ohjausjärjestelmän kuvaus antaa tärkeää tietoa johdon ohjausjärjestelmien tutkimusalueelle.
Description
Keywords
johdon laskentatoimi, johdon ohjausjärjestelmät, ohjausjärjestelmien kokonaisuus, kontrolli, suunnittelu
Citation