Lokki – Kite-lokikirja

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
117
Series
Abstract
Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle on kysymys: Mitä saadaan aikaan yhdistämällä nykyisiä sähköisiä palveluita? Tämä työ on leijalautailijan suunnittelema digitaalisen palvelun konsepti toisille leijalautailijoille. Työssä käsitellään sähköisiä palveluita ja viestintäkanavia lajin harrastajien näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median ja digitaalisien kanavien kehitystä viime aikoina. Suunnittelussa on käytetty apuna niin suunnittelijoiden omaa hobbistista tietoa kuin myös muiden harrastajien tietoa. Osana opinnäytetyötä toteutettiin 13.4.–25.4.2011 kysely, jolla kartoitettiin suomalaisten leijalautailijoiden tai lajista kiinnostuneiden käyttötottumuksia sähköisistä palveluista. Kyselyllä kerättiin toisten harrastajien hobbistista tietoa lajista. Kyselyyn tuli yhteensä 114 vastausta. Leijalautailun harrastamista tukevia sähköisistä palveluista käydään läpi joitakin leijalautailun kannalta oleellisia harrastajien käyttämiä palveluita. Käsiteltävät palvelut on valittu käyttäjille tehdyn kyselyn ja saadun palautteen pohjalta. Opinnäytetyön suunnitteluprosessin ratkaisuna esitetään Lokki – Kite-lokikirja -palvelun konseptisuunnitelma. Lokki on leijalautailun lokikirja ja työkalu lajin harrastamiseen. Ohjelma helpottaa tiedon saamista ja jakamista lajista sekä toimii linkkinä harrastajien välillä. Suurin osa Lokin toiminnoista on leijalautailijan kannalta oleellisen tiedon linkittämistä yhteen. Ei siten, että luotaisiin muista järjestelmistä irrallinen palvelu, vaan siten, että eri toiminnot linkitetään suoraan käyttäjien jo käyttämiin palveluihin. Ohjelman osiot koostuvat erilaisista leijalautailijaa palvelevista kokonaisuuksista. Tuulisivuihin on koottu harrastamisen peruselementtiin liittyviä oleellisia graafeja. Viestiosio käsittelee yhteydenpitoa toisiin harrastajiin. Lokikirjan perusajatus on suorituksen tallentamisessa ja omien tietojen tilastoinnissa. Laji-info-osioon on koottu tietopohjainen kokonaisuus erilaisista asioista jotka harrastajan on hyvä tietää. Tietopaketista löytyy jäsenneltynä tietoa lajin eri osa-alueista. Lokin verkkosivupohjainen demoversio löytyy osoitteesta mildlife.com/lokki.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Iso-Markku, Perttu
Keywords
leijalautailu, sosiaalinen media, leijasurffaus, lokikirja, kiteboarding, sosial media, kitesurfing, logbook
Parts
  • Verkkosivu: mildlife.com/lokki
Citation