Menestyksen avaimet PK-yrityksille -näkökulmia käytännön työhön

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
17
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 7/2014
Abstract
Kuinka edistää korkeastikoulutettujen ymmärrystä yrittäjyydestä? Kuinka yrittäjähenkisyyteen voidaan rohkaista ja kehittää strategisia yrittäjyystaitoja usein nopeatempoisessa pk-yrityksen toimintaympäristössä? Kuinka aiemmin suuryrityksen organisaatiokulttuuriin mukautunut ammattilainen voi hyödyntää kokemustaan ja rautaista ammattitaitoaan pk-yrityksen toiminnan kehittäjänä? Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Top Leader – Kyvykkyyksiä etsimässä –projekti käynnistettiin vuoden 2013 maaliskuussa tehostamaan pk-yritysten ja suuryrityksissä aiemmin työskennelleiden - usein korkeastikoulutettujen ja monipuolipuolista kokemusta hankkineiden - ammattilaisten kohtaamista. Käsikirjassa esitellään projektin tutkimustulokset ja johtopäätökset. Niihin perehtymällä suomalainen pk-yrittäjä pystyy löytämään uusia näkökulmia oman yrityksensä kasvua ja kehittymistä vauhdittamaan. Lukuiloa!
Description
Keywords
yrittäjyys, pk-yritykset, entrepreneurship, smes
Other note
Citation