Suunnitelma PVC:n valmistuksessa syntyvien jätevesien käsittelyksi - kiintoaineen poisto ja käyttökelpoisen PVC:n talteenotto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Department
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
5.42
Degree programme
Language
fi
Pages
99 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Keywords
Other note
Citation