www.zelda.fi – E-zinen suunnittelu ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
32 +1
Series
Abstract
Www.zelda.fi – E-zinen suunnittelu käsittelee Zelda-verkkozinen (www.zelda.fi) suunnittelu- ja toteutusprosessia. Kuvaan suunnittelua edeltänyttä tutkimustyötä, suomalaisen ja ulkomaisen nettijulkaisukentän kartoitusta sekä produktioni suunnittelu- ja työprosessia. Lopuksi arvioin lyhyesti julkaisuani sekä asettamieni tavoitteiden toteutumista. Tutkimusosiossani käsittelen zinen toimintaa verkkoympäristössä. Internet on alusta, joka mahdollistaa ennen fyysiseen tilaan ja printtiin sidottujen välineiden rajoituksien ohittamisen zinen tekemisessä. Se on mahdollisuus uudenlaisille sattumanvaraisille kohtaamisille ja kokemuksille, joissa sekoittuvat erilaiset elementit ja aistikokemukset. Pohdin, mitkä tekijät määrittelevät epäkaupallisen ja kaupallisen, yhteisöllisen vaikuttamisen ja toimitetun julkaisun muotoja ja eroavaisuuksia verkossa. Käyn läpi, millaisia uusia mahdollisuuksia internet lisää zinen toimintaan sekä käyttötapoihin. Produktioni lopputulos on voittoatavoittelematon e-zine, joka on nähtävissä osoitteessa www.zelda.fi.

www.zelda.fi – The Designing and the Production of an E-zine discusses Zelda e-zine's designing and production process. I describe the research process, Finnish and international web publication field and Zelda's designing and work progress that preceded the production work. In my researh I describe the zine's functioning in the web. Internet is a platform that allows to skip limitations which before defined the physical printing instruments and the material space that described the ways of making a zine. It is an opportunity for new forms of coincindental encounters and sensual experiences, in which different elements are more freely overlapped and mixed together. I contemplate what are the things that make a difference between commercial and non-profit, collective and editored publication forms. I discuss the new possibilities that the internet adds to functions and ways of using a zine. The production's result is a non-profit e-zine which can be seen here: www.zelda.fi.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
julkaisusuunnittelu, verkkojulkaisu, zine, E-zine
Other note
Citation