Applying threat analysis to DX 200 -system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Description
Supervisor
Kari, Hannu
Thesis advisor
Järvenpää, Anssi
Keywords
authentication, autentikointi, integrity, eheys, identification, identifiointi, vulnerability, haavoittuvuus, impediment, haitta, attacker, hyökkääjä, attack, hyökkäys, confidentiality, luottamuksellisuus, disclosure, paljastuminen, denial of service, palvelunesto, risk, riski, availability, saatavuus, protection, suojaus, TETRA -standard, TETRA -standardi, threat, uhka, countermeasure, vastatoimi, virus, virus
Citation