120 km:in pitkä kaukojohto, jolla 35 000 kVA siirretään virtalähteestä kulutuspaikkaan, on tutkittava ja tasoitusteho (kompensationseffekt) määrättävä, jos alku ja loppujännitykset pidetään pysyväisinä synkronimoottorin avulla tehokertoimen vaihdellessa arvosta 0,3 - arvoon 1,0

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
35 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation