Suomen väliyhteisölainsäädännön hyväksyttävyys suhteessa kolmansiin valtioihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
yritysjuridiikka, lainsäädäntö, EU, oikeus, verotus
Other note
Citation