Embedded system testing by simulation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 38
Series
Abstract
Työssä käsitellään sulautettujen järjestelmien testausta ja selvitetään ne perusasiat ja vaatimukset, jotka täytyy huomioida onnistuneen testauksen aikaansaamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on muutamia keinoja prototyyppien teko ja simulointi. Prototyyppien teko voi olla hyvin kallista ja vaatia ylimääräisiä resursseja simulaation verrattuna. Työ keskittyy simulaatioon, joka on tehokas tapa kuvaamaan ulkoista ympäristöä ja ulkoisia instrumentteja. Pääkohteena on vastaavuus, mikä tarkoittaa todellisen maailman ja simuloidun maailman samankaltaisuutta. Työssä suunniteltiin PROBA satelliitin keskusyksikön testausympäristö Lähtökohtana oli simuloida kaikkia keskusyksikön liityntöjä eri instrumentteihin. Näihin kuuluvat sekä tieteelliset mittausinstrumentit, asennonsäätö- ja tukijärjestelmät. Työhön sisältyi eri instrumentteihin tutustuminen ja niiden toiminnan simulointi. Erityisesti reaaliaikavaatimukset olivat tärkeitä. Tämä tuotti suuria ongelmia simulointiympäristön ohjelmistoarkkitehtuurille. Suorituskykylaskelmat osoittivat että useimpien simulaatioiden reaaliaikavaatimukset voitiin saavuttaa ja näin pysyttiin vastaavuuden vaatimuksissa.
Description
Supervisor
Tiusanen, Mikko
Thesis advisor
Kumpulainen, Kari
Keywords
space technology, avaruustekniikka, embedded, sulautettu, satellite, satelliitti, instrument, instrumentti, real-time, reaaliaikaisuus, environment, ympäristö, simulation, simulaatio, testing, testaus
Citation