Imaging of Surface Vibrations Using Heterodyne Interferometry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-08-22
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
82 + app. 44
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 112/2014
Abstract
The research summarized in this dissertation focuses on the development of a heterodyne scanning laser interferometer and of data-analysis techniques for the characterization and analysis of the surface vibration fields in microacoustic devices and test structures. The heterodyne laser interferometer enables a phase-sensitive, absolute-amplitude detection of the out-of-plane component of a surface vibration field, with a minimum detectable amplitude of less than a picometer, while the lateral resolution is better than 1 micrometer. The instrument features a flat frequency response up to 6 GHz. The phase-sensitive absolute-amplitude data enables the visualization of the actual wave behavior in electromechanical components and test structures, but more importantly, it is the basis for further analysis. The research instrument is applied to the study of electroacoustic devices based on surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) technologies. Two novel SAW devices are studied in detail: a phononic crystal (PnC) structure and a scattering structure resulting in a random wave field. PnCs are acoustic metamaterials that can provide engineered material properties. The laser interferometric measurements were amongst the first to directly characterize the wave interaction with the PnC. SAW slowness curves of an anisotropic substrate material are extracted by measuring and analyzing the scattered random wave field. Data analysis methods are developed further in the context of BAW research by experimentally addressing two important aspects of device design: the correct operation of the acoustic reflector used to confine the energy in the resonator, and investigation of the role of the dispersion and standing wave resonances to the spurious responses often observed in high-Q resonators. Fourier transform techniques are used for selective visualization of wave fields and for the extraction of the dispersion characteristics of the plate-waves. The dispersion data are then further used to analyze the transfer characteristics of an acoustic reflector and to study the properties of lateral eigenresonances and the lateral energy confinement in detail. The research described in this thesis provides a detailed characterization of the operation of SAW and BAW devices and effects within, highlighting and further developing the experimental characterization capabilities and data-analysis methods.

Väitöskirjatyö käsittelee heterodyne-tyyppisen laserinterferometrin sekä interferometrin tuottaman datan analyysitekniikoiden kehittämistä pintavärähtelykenttien karakteri-soimiseksi ja analysoimiseksi mikroakustisissa komponenteissa ja testirakenteissa. Työssä rakennettu heterodynelaserinterferometri mahdollistaa pintavärähtelyiden vaihe-herkät absoluuttiamplitudimittaukset aina 6 GHz taajuuteen asti. Laitteisto kykenee värähtely-kenttien kuvantamiseen alle mikrometrin lateraaliresoluutiolla, pienimpien havaittavissa olevien värähtelyamplitudien ollessa jopa alle 1 pm. Vaihe- ja absoluuttiamplitudidata mahdol-listavat värähtelykenttien visualisoinnin aaltojen todellisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi. Mikä tärkeämpää, tämä informaatio luo pohjan edistyneille data-analyysitekniikoille. Heterodyneinterferometriä on työssä sovelletty sähkömekaanisten, pinta- ja tilavuusaaltoihin (SAW, BAW) perustuvien komponenttien tutkimukseen. Työssä tarkastellaan kahta SAW-komponenttia: pinta-aaltokenttää akustiseen metamateriaaliin perustuvassa fononikide-rakenteessa sekä sironneiden pinta-aaltojen muodostamaa satunnaista kenttää.  Työssä esitetyt mittaukset olivat ensimmäisiä kokeellisia tuloksia joissa pystyttiin suoraan kuvan-tamaan aaltokentän käyttäytyminen fononikiteessä. Satunnaisen, sironneen, kentän mittaukset mahdollistavat pinta-aaltojen hitauskäyrän määrittämisen pietsosähköiselle anisotrooppiselle kiteelle. Data-analyysimenetelmiä on kehitetty keskittyen kahteen, erityisesti BAW-komponentti-kehityksen kannalta keskeiseen asiaan: akustisen peilin toiminnan tutkimiseen ja aaltojen dispersio-ominaisuuksien sekä lateraaliresonanssien ja niihin liittyvien ei-toivottujen sähköisten vasteiden tutkimiseen korkean hyvyysluvun resonaattoreissa. Fourier-muunnok-seen pohjautuvia tekniikoita käytetään aaltokenttien selektiiviseen visualisointiin ja laatta-aaltojen dispersio-ominaisuuksien selvittämiseen. Dispersiodataa hyödynnetään edelleen akustisen peilin vasteen selvittämiseksi, lateraalisten ominaisresonanssien sekä resonaattorin energian lateraalisen rajoittamisen yksityiskohtaiseen analyysiin. Väitöskirjan tutkimustyö tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen SAW- ja BAW-laitteiden toiminnasta ja niissä esiintyvistä ilmiöistä, tuoden erityisesti esiin kokeellisen tutkimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja edelleen kehittäen data-analyysimenetelmiä.
Description
Supervising professor
Kaivola, Matti, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
Thesis advisor
Kaivola, Matti, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
Keywords
laser interferometry, microacoustics, surface acoustic waves, bulk acoustic waves, laserinterferometria, mikroakustiikka, akustiset pinta-aallot, akustiset tilavuusaallot
Other note
Parts
 • [Publication 1]: K. Kokkonen, and M. Kaivola. Scanning heterodyne laser interferometer for phase-sensitive absolute-amplitude measurements of surface vibrations. Applied Physics Letters, 92, 063502, 2008.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.2840183 View at publisher
 • [Publication 2]: K. Kokkonen, M. Kaivola, S. Benchabane, A. Khelif, and V. Laude. Scattering of surface acoustic waves by a phononic crystal revealed by heterodyne interferometry. Applied Physics Letters, 91, 083517, 2007.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.2768910 View at publisher
 • [Publication 3]: V. Laude, K. Kokkonen, S. Benchabane, and M. Kaivola. Material anisotropy unveiled by random scattering of surface acoustic waves. Applied Physics Letters, 98, 063506, 2011.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3554424 View at publisher
 • [Publication 4]: K. Kokkonen, T. Pensala, and M. Kaivola. Dispersion and Mirror Transmission Characteristics of Bulk Acoustic Wave Resonator. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 58, 215–225, 2011.
  DOI: 10.1109/TUFFC.2011.1788 View at publisher
 • [Publication 5]: K. Kokkonen, T. Pensala, J. Meltaus, and M. Kaivola. Extraction of lateral eigenmode properties in thin film bulk acoustic wave resonator from interferometric measurements. Applied Physics Letters, 96, 173502, 2010.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3299012 View at publisher
 • [Publication 6]: K. Kokkonen, J. Meltaus, T. Pensala, and M. Kaivola. Characterization of energy trapping in a bulk acoustic wave resonator. Applied Physics Letters, 97, 233507, 2010.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3521263 View at publisher
 • [Publication 7]: K. Kokkonen, J. Meltaus, T. Pensala, and M. Kaivola. Measurement of Evanescent Wave Properties of a Bulk Acoustic Wave Resonator. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 59, 557 – 559, 2012.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2012.2228 View at publisher
Citation