Description of the pile-up process of an ice sheet against an inclined plate

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTuhkuri, Jukka
dc.contributor.authorSaarinen, Sami-Petri
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorRiska, Kaj
dc.date.accessioned2020-12-04T13:17:24Z
dc.date.available2020-12-04T13:17:24Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractTyössä on kuvattu jään pitkäkestoista kasaantumisprosessia kaltevaa tasoa vasten. Kuvaus perustuu laboratoriokokeisiin, joiden tavoitteena oli saattaa kasaantumisprosessi vaiheeseen, jossa jää ei työnny tason pinnalle asti vaan murtuu tason eteen muodostunutta kasaa vasten tai rupeaa valliintumaan kauempana kasasta. Työn alussa tarkastellaan kasaantumisprosessin tärkeimpiä aikaisempia tutkimuksia ja esitellään työn rajaukset. Tämän jälkeen esitellään tehdyt laboratoriokokeet. Kokeita tehtiin 45 - 52 mm paksulla tasaisella- sekä epätasaisella jäällä. Epätasaisen jään minimipaksuus vaihteli 21 - 36 mm välillä. Kokeiden aikana 4.6 m levetä jääkaistaletta työnnettiin saman levyistä kaltevaa tasoa vasten tavallisesti yli 15 m. Kokeita tehtiin 50°, 65° ja 80° tason kaltevuuskulmilla. Tasosta mitattiin vaaka- ja pystyvoimat. Kokeet videokuvattiin. Työssä esitellään tehdyt laboratoriokokeet yksityiskohtaisesti. Prosessiin liittyvien vaakavoimien yhteys visuaalisiin havaintoihin esitetään. Apuna kuvaamisessa on käytetty kuvasarjoja, valokuvia sekä esimerkkejä mitatuista voimista. Tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella kasaantumisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Jään ensimmäiseen kosketukseen tason kanssa, jään kasaantumiseen tasoa vasten ja kasan horisontaaliseen kasvuun. Kuhunkin vaiheeseen liittyvät voimat esitellään. Kasaantuminen tason eteen koostuu purjeen kasvusta ja kasan romahduksesta. Purjeen kasvu ja kasan romahdus muodostavat syklin, joka toistuu useaan kertaan kasaantumisen aikana. Purjeen kasvun aikana tasoon kohdistuvat voimat kasvavat nopeasti ja kasan romahtaessa voimat putoavat. Seuraavan purjeen kasvuvaiheen aikana voimat nousevat hieman korkeammalle kuin edellisessä vaiheessa eli kasaantumisen edetessä tasoon kohdistuvat voimat kasvavat. Samalla tason kaltevuuskulman merkitys voimiin pienenee. Kasaantumisen muuttuessa horisontaaliseksi voimat putoavat alemmalle tasolle kuin kasaantumisen viimeisten syklien aikana. Horisontaalin kasvuvaiheen aikana tason kaltevuudella ei ollut merkitystä prosessin kulkuun.fi
dc.format.extent78 s. + liitt.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88299
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447134
dc.language.isofien
dc.programme.majorLaivanrakennusoppifi
dc.programme.mcodeKul-24fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleDescription of the pile-up process of an ice sheet against an inclined plateen
dc.titleKuvaus jään kasaantumisprosessista kaltevaa tasoa vastenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15435
local.aalto.idinssi15834
local.aalto.openaccessno
Files