Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoshuojennukset perintö- ja lahjaverotuksessa. Verouudistus 2005.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Yhtiöoikeus, Vero-oikeus, Osakeyhtiöt, Sukupolvenvaihdos, Perintövero, Lahjat, Lainsäädäntö, Verotus, Yritysverotus
Other note
Citation