Kiinteistöverotuksen massa-arviointijärjestelmien kansainvälinen vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Mcode
ENG24
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Riekkinen, Kirsikka
Thesis advisor
Peltola, Risto
Keywords
kiinteistövero, kiinteistöverojärjestelmä, spatiaalinen autokorrelaatio, spatiaalinen heterogeenisuus, tietokoneavusteinen massa-arviointi
Other note
Citation