Melamorphosis: An artistic journey through shapeshifting

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
79
Series
Abstract
The thesis questions whether a human-animal transformation, which is a mental or spiritual transformation from human to non-human animal, can be used as a method of finding spirituality or spiritual wellbeing. The thesis also questions the definition of the term spirituality, and whether it is a relevant issue in modern society. The study is conducted through my personal artistic practice, the project titled Melamorphosis, which is my final MA project and also the title of the final exhibition in Gallery Ava, 25.11. - 14.12.2014. Through Melamorphosis I found that human-animal transformations can be used in order to find a deeper connection to oneself and one's surroundings (one's personal nature and one's identity), and that this can be done through art. The thesis also suggests a new therapy: Human-Animal Transformational Therapy, and gives a basis to how this therapy can work in order to find a deeper connection to oneself and one's personal nature or spirituality. The thesis goes hand in hand with my personal artistic practice, and the reader may find more information on the Melamorphosis project and exhibition in Gallery Ava through their website: http://www.avagalleria.com, or through requiring images or video material from me through my email: melanie.orenius@gmail.com.

Denna pro gradu-avhandling studerar hamnskifting, som är en mental eller spirituell förvandling från människa till djur, och om en sådan förvandling kan användas som en metod att finna sin själslighet (djupare förståelse för sig själv) eller själsligt välmående. Avhandlingen ifrågasätter också användningen av termen "själslighet", och om själslighet är relevant i dagens samhälle. Avhandlingen utgår ifrån min personliga konstpraktik i slutarbetet med namnet Melamorphosis, som också är titeln på slututställningen i Galleri Ava, 25.11 – 14.12.2014. Genom Melamorphosis fann jag att hamnskiftning kan användas för att finna en djupare insikt om en själv och ens omgivning (ens egen natur och ens identitet), och att detta kan utföras genom konst. Denna avhandling föreslår också en ny form av terapi: Human-Animal Transformational Therapy (baserat på samma idé som djur-assisterad terapi), dvs. människa–djurterapi eller hamnskiftningsterapi, och hur denna terapi kan användas för att finna en djupare kontakt med en själv och ens personliga natur eller själslighet. Avhandlingen går hand i hand med min personliga konstpraktik och läsaren kan finna mer information om Melamorphosis–projektet och utställningen i Galleri Ava på: www.avagalleria.com, eller genom att begära bilder eller videomaterial av mig via min e-post: melanie.orenius@gmail.com.
Description
Supervisor
Nisunen, Petteri
Thesis advisor
Elliott, Scott
Keywords
shapeshifting, human-animal transformation, nature, spirituality, fine art, therapy
Other note
Citation