Productizing Core Solvent Extraction Equipment in Order to Intensity Delivery and Sales Processes

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRautama, Kimmo
dc.contributor.authorPennanen, Arto
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorNiemi, Esko
dc.date.accessioned2020-12-05T10:13:31Z
dc.date.available2020-12-05T10:13:31Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTuotteistamista käsitellään yleensä massatuotannon näkökulmasta ja vielä tuotantoon liittyviin seikkoihin painottuen. Tässä diplomityössä pyritään tavanomaisesta lähestymistavasta poiketen kirjallisuuden avulla selvittämään, miten tuotteistamisesta voitaisiin hyötyä yksittäiskappaletuotannossa koko toimitusketjun matkalla. Tuotteistettujen tuotteiden olennaisimpia elementtejä ovat modulaarinen tuoterakenne, tuoteperheet ja tuoteperheen arkkitehtuuri. Niiden määrittelyssä ja dokumentoinnissa korostuu tuotetiedonhallinnan merkitys. Asiakaslähtöisten yksittäiskappaleiden valmistaminen on kallista, ja niiden valmistusaika on pitkä. Yritykset ovat pystyneet viime vuosikymmenien aikana tuotteistamisen avulla tarttumaan näihin ongelmiin ja tehostamaan sekä parantamaan toimintansa laatua kokonaisvaltaisesti. Yksittäiskappaletuotannossa pyritään ensisijaisesti alentamaan tuotteen tuotantokustannuksia sekä lyhentämään valmistukseen tarvittavaa aikaa lisäämällä toistuvuutta prosesseihin. Toistuvuudella saadaan aikaiseksi esimerkiksi tuotannon volyymietuja sekä nopeutettua suunnitteluprosessia, kun taas tuotekehitys hyötyy tuotteistuksesta lähinnä modulaarisen tuoterakenteen tuomien etujen, kuten komponenttien ja rakenteiden uudelleenhyödyntämistä. Myynnin ja markkinoinnin saavuttamat edut liittyvät suurimmilta osin parempilaatuiseen dokumentaatioon ja nopeutuneeseen tarjousprosessiin. Modulaarisen tuoterakenteen myötä voidaan ottaa käyttöön myös erilaisia konfiguraattoreita, jotka tyypistä riippuen joko nopeuttavat tarjouksen tekemistä, suunnittelua tai tuovat muuten lisäarvoa tuotteelle. Tuotteistamisen tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta se ei välttämättä sovi kaikenlaisille tuotteille, tuotantoon tai organisaatioon, eivätkä tuotteistamisesta saatavat edut välttämättä vastaa esimerkiksi modulaarisen tuoterakenteen määrittämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavaa työmäärää. Tuotteilta edellytetään siis edes jonkinlaisia yhtenäisyyksiä joko perusrakenteessa tai komponenteissa, jotta saadaan aikaan tarpeeksi toistuvuutta menettämättä liikaa asiakaskeskeisyyttä. Tuotteistamiseen liittyvä tuotepaletin rajaaminen edellyttääkin hyvää käsitystä kohdeasiakassegmentin tarpeista. Lisäksi tiedonkulun pitää olla nopeaa ja tehokasta niin organisaation sisällä kuin myös kaikkialla liiketoimintaverkossa. Tuotteistamisprosessin eri vaiheiden helpottamiseksi voidaan käyttää apuna joitakin työkaluja.fi
dc.format.extentiii + 98
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94116
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552950
dc.language.isofien
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-15fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordproductizingen
dc.subject.keywordtuotteistaminenfi
dc.subject.keywordmass customizationen
dc.subject.keywordmassaräätälöintifi
dc.subject.keywordmodules and modular structureen
dc.subject.keywordmoduulit ja modulaarinen tuoterakennefi
dc.subject.keywordproduct familyen
dc.subject.keywordtuoteperheetfi
dc.subject.keywordproduct architectureen
dc.subject.keywordtuoteperheen arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordproduct data management (PDM)en
dc.subject.keywordtuotetiedonhallinta (PDM)fi
dc.subject.keywordconfiguratorsen
dc.subject.keywordkonfiguraattoritfi
dc.titleProductizing Core Solvent Extraction Equipment in Order to Intensity Delivery and Sales Processesen
dc.titleTuotteistamisen soveltaminen uuttoprosessin ydinlaitteiden myynti-, toimitus- ja jälkimarkkinointitoimintojen tehostamiseksifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38576
local.aalto.idinssi32808
local.aalto.openaccessno
Files