The main factors effecting the profitability of investments in rental housing

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHiltunen, Arto
dc.contributor.advisorKemppinen, Jouko
dc.contributor.advisorTeittinen, Aarno
dc.contributor.authorHahkala, Jyrki
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLeväinen, Kari I.
dc.date.accessioned2020-12-03T22:13:49Z
dc.date.available2020-12-03T22:13:49Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractTutkimuksen lähtökohtana on ollut käytännön tarve selvittää vuokratalokiinteistöjen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lainaehtojen ja kustannustason jatkuvat muutokset viime vuosina ovat lisänneet tarvetta systematisoida investoinnin hankekohtaista kannattavuuden arviointia. Tutkimuksessa selvitetään erilaisten rakennus- ja sijaintiratkaisujen vaikutuksia vuokratalokiinteistöjen kannattavuuteen. Samalla tavoitteena on ollut selvittää miten tuotot vaihtelevat eri kaupunkien välillä. Ongelmaksi tutkimuksen kannalta muodostui se, että luotettavaa ja puolueetonta informaatiota vuokratasoista ei ollut saatavilla. Tutkimus on suoritettu käyttäen hyväksi haastatteluja ja kirjallisuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että tonttikustannusten osuus investoinnin kokonaiskustannuksesta saattaa nousta jopa 25 prosenttiin. Sijainnin vaikutus investointikustannukseen kaupungissa näkyy lähes pelkästään tonttikustannuksesta. Valtion tukemaa asuntotuotantoa tehtäessä ovat suurimmat yksittäiset vaikutukset rakentamiskustannusten tasoon talotyypillä ja paikkakunnan sijainnilla. Näiden kummankin vaikutus kustannuksiin saattaa olla yli 10 prosenttia. Hoitokustannuksia tarkasteltaessa havaittiin, että institutionaalisilla sijoittajilla ovat vuokratalojen hoitokustannukset korkeammat kuin muilla. Ero johtuu lähinnä korjauskustannuksista. Tämän aiheuttaa sijoitusten pitkäaikaisuus ja siitä johtuva erilainen strategia korjaustoiminnassa. Kannattavuustarkasteluissa jouduttiin keskittymään vain niihin kaupunkeihin, joista oli saatavilla riittävän yksityiskohtaisia tietoja ydinkeskustojen vuokratasoista. Näiden tietojen pohjalta jouduttiin laskemaan laskennallisia vuokratasojen muutoksia, joilla eri sijaintiratkaisujen nettotuotto saatiin yhtä kannattaviksi kuin keskustassa. Erilaisten rakennusratkaisujen vaikutus nettotuottoon on myös laskettu.fi
dc.format.extent86
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85819
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120444657
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordreal estate valuationen
dc.subject.keywordkiinteistöarviointifi
dc.subject.keywordrental housingen
dc.subject.keywordvuokratalofi
dc.subject.keywordsite costen
dc.subject.keywordtonttikustannusfi
dc.subject.keywordbuilding costen
dc.subject.keywordrakentamiskustannusfi
dc.subject.keywordmaintenance costen
dc.subject.keywordhoitokustannusfi
dc.subject.keywordprofitabilityen
dc.subject.keywordkannattavuusfi
dc.titleThe main factors effecting the profitability of investments in rental housingen
dc.titleVuokrataloinvestoinnin kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_25490
local.aalto.idinssi13065
local.aalto.openaccessno
Files