Distributed sharing of digital content to mobile devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
92 [+12]
Series
Abstract
Mobile devices have been developing fast during the past years and they have become sophisticated communication and multimedia devices with broadband Internet connection. Fast growth of Internet and illegal distribution of intellectual property rights-protected content in peer-to-peer networks has raised a need for a legal, reasonably prized and easy to use digital media content distribution system. This Master's Thesis "Distributed Sharing of Digital Content to Mobile Devices" studies the requirements of such system and describe a content protected digital media distribution system that allows content providers to distribute digital content to customers, and further, customers to share that content from device to device. This paper presents a suggestion for a system implementation for a WLAN-environment and a structure of background system that is needed for content distribution and for controlling content use rights and payment actions. To deepen the study a computer program was implemented to compare push and hybrid media distribution methods. The test results of the comparison are presented in this thesis.

Mobiililaitteet ovat kehittyneet viimevuosina yhä monipuolisemmiksi medialaitteiksi ja samalla niiden tiedonsiirto-ominaisuudet ovat parantuneet huomattavasti. Internetin nopea kasvu, tekijänoikeuksin suojatun sisällön jakelu vertaisverkoissa maksujärjestelmien ulkopuolella ja toisaalta edullisemmaksi ja nopeammaksi muuttuva mobiilidatan siirto asettavat sisällöntarjoajat saman haasteen eteen, joka on tullut vastaan kiinteän verkon puolella jo aikaisemmin: kuinka tarjota laillista digitaalista sisältöä loppukäyttäjän kannalta riittävän edullisesti ja helposti niin, ettei käyttäjän halua tai hänen ei tarvitse hankkia sisältöä tekijänoikeuslainsäädännön vastaisesti? Diplomityössäni "Digitaalisen sisällön hajautettu jakelu mobiililaitteisiin" käsittelen digitaalisen sisällön suojatun jakeluketjun palveluntarjoajalta loppuasiakkaan mobiilipäätteelle asti, sekä jakelun suoraan laitteelta ja käyttäjältä toiselle. Tässä työssä esiteltävän järjestelmän sisällön levityksen tapahtumaketju koostuu sisällön adaptoinnista ja suojaamisesta mobiililaitteelle sopivaan muotoon, sisällön suojatusta toimittamisesta mobiilipäätelaitteelle ja mobiilipäätelaitteelta toiselle, median suojatusta käyttöoikeuksien tarkistamisesta sekä median suojatusta käytöstä mobiilipäätelaitteella. Työn osana toteutin työntö- ja hybrid-jakeluna sisältöä levittävän ohjelmiston ja esittelen sillä saatuja testituloksia.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Vuorimaa, Petri
Keywords
mobile P2P, mobiili P2P, push-distribution, työntöjakelu, pull-distribution, vetojakelu, intellectual property rights, tekijänoikeudet, digital rights management, DRM, DRM, ad-hoc-verkko, ad-hoc network
Other note
Citation