Onks tää hyvä? - kodin ja koulun antaman palautteen merkitys onnistumisen kokemuksilleni

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Keywords
kuvataidekasvatus, itsetunto, onnistuminen, motivaatio, palaute, kannustus, arviointi
Other note
Citation