Tutkimus konepajateollisuuden itsensä valmistamien, normaalityyppeihin luettavien lastuavien työkalujen valmistusmenetelmistä, muodoista ja määristä suhteessa työstökonekantaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68 s. + liitt. 39
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation