Itsenäisen IP-pohjaisen radioverkon käyttö säähavaintojen siirrossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-06-10
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
62+8
Series
Description
Supervisor
Aalto, Samuli
Thesis advisor
Karjalainen, Ismo
Keywords
radiomodeemi, UHF, havaintodatan siirto, TCP/IP
Other note
Citation