Oligopolimarkkinoiden kilpailu ja kolluusio - tarkastelussa Suomen asfalttikartelli vuosina 1994-2002

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
31 + 3
Series
Abstract
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus. Siinä tutkitaan oligopolimarkkinoiden kilpailua sekä kolluusiota käsittelevää kirjallisuutta ja löydettyjä teorioita sovelletaan Suomessa vuosina 1994-2002 tapahtuneeseen asfalttialan kartelliin. Oligopolimarkkinoiden kilpailusta tutkitaan hinta- ja määräkilpailuja sekä vertaillaan näitä keskenään. Kolluusiosta tutkitaan sen edellytyksiä sekä kommunikoinnin vaikutusta yritysten yhteistyöhön. Tutkielmassa havaitaan kolme päälöytöä. Ensimmäiseksi, hintakilpailu on usein kovempaa kuin määräkilpailu. Toiseksi, kolluusion mahdollistamiseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat alalletulon esteet, yritysten välisen vuorovaikutuksen toistuvuus sekä innovoinnin puute toimialalla. Kolmanneksi, tutkielmassa löydetyt kolluusioteoriat soveltuvat hyvin asfalttialalle ja ne selittävän hyvin pitkälti kartellin synnyn. Nämä löydökset ovat yhteneväisiä aiheesta tehtyyn aiempaan kirjallisuuteen.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Mustonen, Mikko
Keywords
oligopoli, hintakilpailu, määräkilpailu, kolluusio, kartelli, asfalttikartelli
Other note
Citation