Maa-ainesten ottamisen ohjauskäytäntö kunnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Marttinen, Kari
Keywords
maa-ainesten ottolupa, yleissuunnittelu, valvonta, jälkihoito
Other note
Citation