Clipping in Wideband CDMA Base Station Transmitter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
x + 73
Series
Abstract
Tässä diplomityössä esitellään ja analysoidaan menetelmiä signaalin huipputehon ja keskimääräisen tehon suhteen pienentämiseksi laajakaistaisessa CDMA tukiaseman lähettimessä. WCDMA signaalille esitetään matemaattinen malli, ja tähän malliin perustuen johdetaan matemaattinen malli parametreille EVM (Error Vector Magnitude), PCDE. (Peak Code Domain Error) ja ACLR (Adjacent Channel Leakage power Ratio). Johdetut mallit testataan simuloimalla. Esiteltyjä tehonleikkaus menetelmiä testataan simuloimalla käyttäen erilaisia testidatoja ja erilaisia systeemi spesifikaatioita. Eri menetelmiä vertaillaan käyttäen kriteerinä saavutettua Crest Factorin pienentymistä.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Vankka, Jouko
Keywords
clipping, tehon leikkaus, WCDMA, tukiasema, Crest Factor, base station
Other note
Citation