Short range radio devices in alarm and control systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kerrotaan lyhyen kantaman radiolaitteiden kehityksestä sovelluksiin, joissa siirrettävää tietoa on vain vahan ja harvoin, mutta tieto ja laitteiden edullisuus on tärkeää. Työssä on rakennettu laitteita kolmeen pilottisovellukseen: kodin vesivaurioista varoittavaan kosteusvahtiin, betonivalun kypsyyden valvontajärjestelmään sekä palvelutaloympäristön valvontatietojen siirtoon. Pilottiasennuksissa laitteet on todettu toimiviksi, vaikkakaan ne eivät vielä ole valmiita tuotantoon. Laitteita käytettäessä on saatu runsaasti arvokasta kokemusta, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksessä. Erityisesti yhteyden laadun indikointi, protokollan virheenhavainnoinnin parantaminen sekä toistinasemat ovat asioita, joihin tulee jatkokehityksessä kiinnittää huomiota.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Sepponen, Raimo
Keywords
low power radio, pienitehoiset radiolaitteet, short range radio, lyhyen kantaman radiolaitteet, home automation, kotiautomaatio, moisture monitoring, kosteusvalvonta, sheltered home, palvelutalo
Other note
Citation