Absurdi adaptaatio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
16+12
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutkitaan esimerkin kautta lyhytelokuvan käsikirjoittamisen taustatyötä ja sovelletaan saatuja näkemyksiä elokuvatuottajan ammatin käyttöön. Työn keskeinen väite on, että tuottajan substanssiosaamiseen kuuluu käsikirjoittamisen prosessin tunteminen pääpiirteissään. Tässä kandidaatintyössä käsikirjoittamisen lähtökohtana on kaunokirjallinen teos, josta on tavoitteena saada käsikirjoitus lyhytelokuvalle alkuperäisteoksen hengessä. Adaptaatiolla tarkoitetaan tätä teoksen muuntamista taidelajista toiseen. Alkuperäisteos on Daniil Harmsin absurdi novelli Eukko. Tutkielmassa perehdytään kirjailijan ja teoksen ominaispiirteisiin ja pyritään nostamaan esiin keskeisimmät tiedot teoksen sisällöstä. Käsikirjoittamisen prosessista nostetaan esiin valinnat alkuperäisen ja uuden tulkinnan välillä. Tutkimuksen myötä syntyneen käsikirjoituksen laatuun tai tuotannolliseen analyysiin ei perehdytä. Käsikirjoituksen arvo nähdään askeleena eteenpäin elokuvatuottajan ammattitaidossa.
Description
Supervisor
Bardy, Aleksi
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
elokuvatuottaja, käsikirjoitus, adaptaatio, käsikirjoittaminen
Other note
Citation