Laajakaistan tilaus-toimitusprosessin automatisointi osoitteenmuutosten ja tekniikanvaihtojen tapauksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
49+7
Series
Abstract
Laajakaistaliittymien tilaus-toimitusprosessi on monimutkainen ja sisältää monia eri vaiheita. Operaattorit haluavat automatisoida näitä prosesseja saavuttaak- seen kustannustehokkuutta. Laajakaistaliittymiä voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla, mikä tuo omat lisähaasteensa prosesseihin. Uuden liittymän tilaus- toimitusprosessi on monissa tapauksissa pitkälti automatisoitu, mutta erikoista- pauksia kuten osoitteenmuutoksia tai tekniikanvaihtoja ei ole vielä automatisoitu. Automatisoimalla nämä prosessit voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästö- jä asiakaspalvelun ja tilauskäsittelyn manuaalityön vähentyessä. Samalla asiakkaan kokemus paranee, sillä liittymän toimitus nopeutuu ja osoitteenmuutostilauksen voi tehdä suoraan itsepalvelusivustosta. Tässä työssä on mallinnettu laajakaistaliittymän tilaus-toimitusprosessia eri tilan- teissa ja suunniteltu sekä toteutettu työkalu, joka mahdollistaa osoitteenmuutos- ja tekniikanvaihtotilausten tekemisen itsepalvelusivustosta. Työkalun toteutus si- sältää uuden tilausputken ja taustaosuuden tekemisen sekä muutoksia olemassa oleviin komponentteihin CRM- ja provisiointijärjestelmissä.

Broadband order and delivery processes are complex and involve multiple different systems. Telecom operators want to automate these processes to achieve cost ef- ficiency. Broadband services can be delivered with multiple different technologies, which brings additional challenges to these processes. Most parts of the delivery process have already been automated, but some special cases such as change of address and technology change situations have not yet been automated. By auto- mating processes in these situations, the operator can achieve large cost savings because the manual work done by customer service and order processing depart- ments is reduced. The customer will also get a better experience when the delivery of the service is faster and they can make the change of address order themselves on the self service web page. The objective of this thesis is to model processes related to broadband delivery, and to design and implement a tool for change of address situations that can be used by customers on the self service web page. This includes creating a new signup flow and background component in addition to making changes to existing components in CRM and provisioning systems.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Hentilä, Ville
Keywords
broadband, change of address, delivery processes, provisioning, BSS, CRM, laajakaista, osoitteenmuutos, OSS, provisiointi, tekniikanvaihto, tilaus-toimitusprosessi
Other note
Citation