Designing a validation service for XML-based electronic invoices

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tutkimuksessa suunnitellaan testauspalvelu XML- pohjaiselle verkkolaskulle. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten verkkolaskun testauspalvelu kannattaa toteuttaa ja miten XML-dokumenttien testaus liiketoiminnallisia sääntöjä vastaan voidaan tehdä. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan sähköistä liiketoimintaa, sähköisen liiketoiminnan viitekehyksiä ja testausta sekä XML-perheen teknologioita. Lisäksi kirjallisuusosassa käydään läpi verkkolaskutusta ja vaatimusmäärittelyn sekä arkkitehtuurin suunnittelun nykytilaa. Työn empiirisessä osassa luodaan vaatimusmäärittely, arkkitehtuurisuunnitelma sekä toiminnalliset määritykset verkkolaskun testauspalvelulle. Vaatimusmäärittely tehtiin testauspalvelun tulevien käyttäjien tarpeiden pohjalta. Arkkitehtuuri ja toiminnalliset määritykset luotiin vaatimusmäärittelyä, kirjallisuutta sekä muita vastaavia toteutuksia käyttäen. Lopuksi suoritetaan tulosten arviointi. Tulokset osoittavat, että verkkolaskun testauspalvelu on mahdollista toteuttaa käyttäen Schematron-rakennekuvauksia ja että testauspalvelu voi ratkaista verkkolaskutuksen teknisiä ongelmia. Verkkolaskutuksen suurimpana haasteena ovat kuitenkin liiketoiminnalliset ongelmat. Nämä haasteet ja sähköisen liiketoiminnan testaaminen yleisesti nostivat esille kysymyksiä jatkoa varten.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Repo, Aatto J.
Keywords
electronic invoice, verkkolasku, e-business testing, sähköisen liiketoiminnan testaus, interoperability, yhteentoimivuus, Schematron, Schematron
Other note
Citation