New Cemetery Chapel of the Church of St. Lawrence in Vantaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
19
Series
Abstract
The subject of this diploma is the design of a funerary chapel in an important and ancient historical setting in Vantaa, a town adjoining the nation's capital. This design proposal is based on the winning entry in an open architectural competition, undertaken with Ville Hara. The site lies in the precincts of The Church of St. Lawrence, originally constructed in the 1400s along with a parsonage and bel/cote as the focal point of the ancient parish and hamlet of Helsinki. This diploma includes a short appraisal of the local area and its buildings, as well as designs for the new chapel building. The proposed building is intended primarily as a funerary chapel, but is also designed to accommodate other uses. As the increase in use is forecast to threefold over the next twenty years, two chapel spaces have been provided to enable separate ceremonies to be held concurrently. A foyer space for each chapel is included to avoid unnecessary intermingling of groups of mourners on arrival and departure. An existing chapel on the same site, to be demolished, has only one ceremonial space. Other improvements in the new proposal include a space for paying last respects to the dead, and one for burial urns. The chapel links disparate elements in the surroundings without appearing as a distinct building mass, leaving the old stone church and bellcote to dominate the village milieu, with the parsonage buildings remaining as a separate entity in the landscape. The massing and materials of the proposed building are in response to existing surroundings, with use of rendered brickwork, natural stone, patinated copper sheet and mesh. The new chapel is delineated by a series of walls laid out orthogonally, creating external courtyards, encompassing low utility spaces, and forming a base above which the main copper-clad building masses of the chapels and urn room rise out. The composition is completed by a comer bell tower. Intenal circulation is provided via well-defined routes, which are never in functional conflict with one another. Giving peace and dignity to the funeral ceremony has been of primary importance in the planning of the building, and movement from one room to another is highlighted with a change of lighting and spatial characteristics. The basement level includes a subterranean courtyard for servicing and maintenance, as well as almost half the other spaces required by the brief. The theme of the proposal, "polku" or "path", portrays man's journey from mortality to eternity by following the walls through an ever-changing sequence of spaces; courtyards function as passages to further ceremonial stages, a wall turns the onlookers gaze towards the light, a space gives reassurance to mourners. The path turns toward the unknown, but goes on...

Diplomityön aiheena on siunauskappeli kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee Vantaalla. Helsingin pitäjän kirkonkylän keskuksena on 1400-luvulla rakennettu Pyhän Laurin kirkko. kellotorni, hautausmaa ja pappila. Diplomityö sisältää lyhyen selostuksen alueesta. sen rakennuskannasta sekä suunnitelman uudeksi kappelirakennukseksi. Suunnitelma pohjautuu aiheesta järjestetyn yleisen arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen 'Polku'. joka on tehty yhdessä Ville Haran kanssa. Rakennus on ensisijaisesti siunauskappeli. jota voidaan käyttää myös muihin tilaisuuksiin. Siunaustilaisuuksien määrä Vantaan seurakunnissa tulee seuraavan 20 vuoden aikana kolminkertaistumaan. On tärkeää, että kappelissa on kaksi eri salia, joissa voidaan järjestää siunauksia yhtäaikaisesti. Paikalta purettava nykyinen kappeli on yksisalinen. Uudessa kappelissa on parannuksena vanhaan myös vainajan näyttöön ja uurnan luovutukseen sopivat tilat. Kappelirakennus sitoo ympäristön ominaisuudet yhteen olematta erillinen rakennuskappale. Koko kyläkuvaa hallitseva kivikirkko kellotapuleineen säilyttää asemansa maisemassa. Pappilan pihapiiri säilyttää oman reviirinsä. Massoittelussa ja materiaalivalinnoissa pyritään eheyttäen täydentämään arvokasta miljöötä. Materiaalit on valittu jo olemassa olevasta ympäristöstä: rapattua tiiltä, luonnonkiveä, patinoitua kuparia sekä patinoitua kupariverkkoa. Kappeli muodostuu muurein rajatuista pihoista, muurien väliin jäävistä matalista aula- ja aputiloista sekä muurien katkoista hautausmaalle päin paljastuvista korkeammista kappeli saleista. Iso sali, pieni sali ja uurnanluovutushuone muodostavat kolmen kuparipintaisen, vinokattoisen massan sarjan muurien kylkeen. Kellotorni muurien kulmassa täydentää sommitelmaa. Kappelin sisäinen liikenne on hoidettu selkein reitein, jotka eivät risteä toistensa kanssa. Ensisijaisessa asemassa on hautajaisseremonian eteneminen rauhallisesti. Siirtymistä vaiheesta toiseen on korostettu tilalla ja valolla. Usean saattoväen yhtäaikaista oloa kappelissa toisiaan häiritsemättä edesauttaa molemmille kappelisaleille erilliset aulatilat ja aputilojen sijoitus odotusaulojen ja kappelisalien väliin. Huoltopiha ja lähes puolet tilaohjelmasta on sijoitettu kellarikerrokseen. Työn teema, polku, kuvaa ihmisen matkaa ajasta iäisyyteen. Polkua edetään muuria seuraillen. Tilasarja on vaihteleva: Pihat toimivat välittäjinä valmistauduttaessa seremonian seuraavaan vaiheeseen. Muuri tekee alttariseinällä käännöksen kohti valoa. Kuin lohdutuksena tila muistuttaa saattoväelle: Polku kääntyy kohti tuntematonta -mutta jatkuu.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation