Perusöljyn valmistuksen yksikköoperaatioiden investointikustannukset ja kannattavuuden tarkastelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
66 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Keywords
Other note
Citation