Designing climbing games - Creating shadowlings for ValoClimb

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
34+7
Series
Abstract
Motion games are games which require physical exertion to play. They have grown in popularity over the last decades and there have been major technological advancements in the field. At the same time, indoor activity parks, such as trampoline parks, are becoming increasingly popular globally. This has created a demand for games designed for a specific setting: activity park users playing together on an actual sports game platform. This thesis presents a real-sports, co-operative motion game called Shadowlings. The game is played on a climbing wall, using projected graphics and camera-based player tracking. Shadowlings was made on the ValoClimb platform, which had 6 previous games. Through analysis of existing games and literature on motion game design, a set of guidelines was created to direct the design of Shadowlings. In addition to guidelines, a smaller set of goals was set to address a need for a cooperative game for young players played in an activity park setting. Shadowlings is based on a novel interaction, where players' real-life shadows are used to move game characters on the climbing wall. By moving on and in front of the climbing wall, players are tasked to move cuddly shadow creatures from their starting points to a portal. This requires players to climb and work together to overcome obstacles in the levels of the game. The game was released in December 2019, and gameplay data was gathered globally for one week in January 2020. The data was collected from 187 different locations and includes 436 hours of play time. The data was then used to assess how successful Shadowlings was at meeting the guidelines and goals set at the beginning of the project. Based on the data available, the design of Shadowlings was successful. It fulfilled the expectations set at the beginning of the project and became the second most popular game on the ValoClimb system. While there's room for improvement in introducing the shadow interaction as well as optimizing the gameplay time, the game ultimately filled the niche that it was designed for. After designing and analysing Shadowlings based on the initial guidelines, a new set of guidelines was created and is presented in this thesis. While the refined guidelines are intended for the context of climbing games and an activity park setting, they can also be a useful tool for the design of other types of motion games.

Liikuntapelit ovat pelejä, joita pelatessa pelaajien täytyy liikkua. Niiden suosio on kasvanut viime vuosikymmenien aikana ja alalla on tapahtunut merkittäviä teknologisia edistysaskeleita. Samaan aikaan sisäaktiviteettipuistojen, kuten trampoliinipuistojen, suosio kasvaa maailmanlaajuisesti. Siten on syntynyt tarve peleille, joita aktiviteettipuistojen kävijät voivat pelata yhteistyössä urheilupelialustoilla. Tämä opinnäytetyö esittelee urheilullisen, yhteistyötä vaativan liikuntapelin nimeltä Shadowlings. Peliä pelataan kiipeilyseinällä projisoituja grafiikoita ja kamerapohjaista pelaajantunnistusta käyttäen. Shadowlings tehtiin ValoClimb-alustalle, jolle oli jo kuusi aiempaa peliä. Näiden pelien, sekä liikuntapelien suunnittelusta kertovan kirjallisuuden pohjalta kehitettiin kokoelma ohjeita, jotka ohjasivat Shadowlingsin suunnittelua. Tämän lisäksi koostettiin pienempi kokoelma tavoitteita, joiden myötä peli vastaisi tarpeeseen nuorille pelaajille tarkoitetusta, aktiviteettipuistoissa pelattavasta yhteistyöpelistä. Shadowlings perustuu uudenlaiseen interaktioon, jossa pelaajien varjoja käytetään pelihahmojen liikuttelemiseen kiipeilyseinällä. Liikkumalla seinällä ja sen edessä, pelaajien tavoitteena on kuljettaa pörröiset varjo-olennot lähtöpisteistä portaaliin. Pelikenttien esteiden ylittäminen vaatii pelaajilta kiipeämistä ja yhteistyötä. Peli julkaistiin joulukuussa 2019 ja pelaamisesta kerättiin aineistoa viikon ajan tammikuussa 2020 ja se sisältää 436 tuntia aktiivista pelaamista 187 eri sijainnista ympäri maailman. Aineistoa käytettiin arvioimaan, kuinka hyvin Shadowlings toteutti projektin alussa asetetetut ohjeet ja tavoitteet. Arvioinnin perusteella Shadowlingsin suunnittelu oli onnistunut. Peli täytti projektin alussa asetetut tavoitteet ja siitä tuli ValoClimb-alustan toiseksi suosituin peli. Vaikka varjointeraktion esittelyssä ja peliajan optimoinnissa on kehitettävää, peli sopii siihen käyttötarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Tässä opinnäytetyössä esitellään myös kokoelma liikuntapelien suunnitteluun tarkoitettuja ohjeita. Ohjeet on päivitetty sen jälkeen, kun Shadowlings suunniteltiin ja arvioitiin alkuperäisten ohjeiden perusteella. Uusi ohjekokoelma on tehty kiipeilypelien ja aktiviteettipuistojen kontekstissa, mutta sitä voi soveltaa myös toisenlaisten liikuntapelien suunnitteluun.
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Hämäläinen, Perttu
Kajastila, Raine
Keywords
game design, exergames, motion games, active video games, movement-based games, climbing games
Other note
Citation