Managing Large-scale IP Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
VIII + 60 s.
Series
Abstract
Diplomityön sisältö on laajahko katsaus tämän päivän IP verkkojen hallinnan maailmaan menemättä sen tarkemmin yksityiskohtiin. Katselukulmaksi on otettu verkkojen hallintaa koskeva näkökulma. Työn tarkoitus on saada yleinen käsitys ja näkemys laajojen IP verkkojen hallintaan käytettävien työkalujen alla oleva ympäristö sekä taustalla olleet syyt niiden kehittymiseen. Päämääränä olisi havainnollistaa hallinnan ongelmakohtia sekä jättää lukijalle palava tarve syvempään tutkimusmatkaan tietoverkkojen hallintaan. Täynnä palveluja olevat verkot ovat levittymässä kaikkialle ja niiden rooli kasvaa kaiken aikaa. Tarkoituksena ei ole vertailla eri ratkaisuja tai tuotteita toisiinsa vaan pikemminkin avartamaan katse sille, mitä lopulliselta ratkaisulta ja tuotteelta tulisi vaatia. SNMP:n ja RMON:in tarjoamia palveluja esitellään ja ominaisuuksia käsitellään. Hallintatyökaluja käsitellään omassa luvussaan yleisellä tasolla tarkemmin pureutumatta tiettyihin tuotteisiin tai tiettyihin ominaisuuksiin.
Description
Supervisor
Valtari, Kirsi
Thesis advisor
Mäenpää, Osmo
Keywords
SNMP, SNMP, RMON, RMON, system management, järjestelmähallinta, network management, verkonhallinta, IP network, IP-verkko, management tool, hallintatyökalu
Other note
Citation