Partikkelikoon vaikutus kobolttinanopartikkelien magneettiseen korkeataajuusvasteeseen polystyreenimatriisissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Teknillinen fysiikka
Mcode
F3005
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma (TFM)
Language
fi
Pages
30 s.
Series
Description
Supervisor
Ikkala, Olli
Thesis advisor
Timonen, Jaakko
Keywords
koboltti, magnetismi, mikroaalto, nanopartikkeli, permeabiliteetti
Other note
Citation