Helsingin kauppakorkeakoulu - opinto-opas 1975-1976

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
J Muu elektroninen julkaisu
Author
Date
1975
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
260
Series
Abstract
Sisältää tietoja opiskelun eri vaiheista sekä opiskeluun liittyvistä käytänteistä, mm. opintojen aloittamisesta ja valmistumisesta sekä tutkintovaatimuksista.
Description
Keywords
opinnot, oppaat
Other note
Citation