Kaksoispäälystyksen profilimittaus ja -säätö infrapunalämpömittauksen avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Keywords
LWC-paperi, kaksoispäällystys, profiilisäätö, päällystemäärämittaus
Other note
Citation