Tietokoneen ja puhelimen yhteiskäyttötoiminteiden toteuttaminen EWSD-keskuksen tilaajille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
CTI-toiminteet ovat toiminteita, jotka perustuvat puhelimen ja tietokoneen toiminnallisuuksien yhdistämiseen ja näin toteutettaviin uusiin toiminteisiin. Yleensä CTI-toiminteet jaetaan kuuteen perustoiminteeseen, jotka ovat soittajan tunnistukseen perustuva tiedonhaku, älykäs reititys, puhelun hallinta työaseman avulla, automaattinen valinta, puheluiden seuranta sekä äänen ja tiedostojen synkronisointi. CTI-toiminteet ovat lähtöisin vaihde-palvelin-ympäristöstä, jossa niiden toteutus perustuu yksityisen puhelinvaihteen ja lähiverkon palvelimen kommunikoimiseen CSTA-määrittelyjen mukaisesti. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää kuinka CTI-toiminteet voidaan toteuttaa suoraan EWSD-keskukseen liitetylle tilaajalle. Työssä tarkastellaan CTI-toiminteiden toteuttamista Centrexin ja älyverkkotekniikan avulla. Tarkastelun perusteella eritellään jo toteutettavissa olevat toiminteet sekä tuotteisiin liittyvät jatkokehitysmahdollisuudet.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Loukojärvi, Heikki
Keywords
CTI, CTI, CSTA, CSTA, intelligent network, älyverkot, Centrex, Centrex
Other note
Citation