Analysis of irregular and hierarchical visual objects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
en
Pages
59 s. + liitt. 24
Series
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Keywords
computer vision, tietokonenäkö, image analysis, kuva-analyysi, shape recognition, muotojen tunnistus, topology, topologia, graphs, graafit, trees, puut, unordered trees, järjestämättömät puut, graph matching, graafin sovitus, self-organizing map, itseorganisoiva kartta, neural computation, neuraalilaskenta, learning systems, oppivat järjestelmät, heuristics, heuristiikka, weather radar, säätutka, meteorology, meteorologia
Other note
Citation